Văn hoá doanh nghiệp

VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP

SỨ MỆNH “Hợp tác phát triển, nâng tầm tương lai” luôn là kim chỉ nam cho con đường phát triển của công ty TNHH Phát Triển Việt Nam.

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI Công ty TNHH Phát Triển Song Hân Việt Nam luôn cố gắng phát triển để mang đến những sản phẩm dược chất lượng tốt nhất nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng Việt Nam. Bên cạnh đó, đối với đội ngũ cán bộ – nhân viên trong công ty, Song Hân luôn mang lại môi trường làm việc tốt nhất từ cơ sở vật chất đến các hoạt động kết nối tập thể để xây dựng một đội ngũ đoàn kết, vững mạnh. Đồng thời, với mong muốn “lá lành đùm lá rách”, Song Hân cũng không ngừng góp sức lực của mình để hỗ trợ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Những việc làm này không chỉ là trách nhiệm mà còn là tấm lòng của toàn thể công ty TNHH Phát Triển Song Hân Việt Nam dành cho xã hội.

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

01

Tiên phong: Đi đầu trong quản trị chuỗi giá trị xanh, sáng tạo và ứng dụng các công nghệ và tri thức mới.

02

Sáng tạo: Sáng tạo sản phẩm và dịch vụ chất lượng hoàn hảo mang dấu ấn tri thức Song Hân

03

Trách nhiệm: Cam kết và thực hiện cam kết trách nhiệm với xã hội, cổ đông, khách hàng, đối tác và người lao động trên nguyên tắc đồng lợi.

04

Bản sắc: Bản sắc văn hóa và con người Song Hân: Khát vọng, đam mê, cống hiến.

Top